Gizlilik Politikası

www.redcet.com sitesinin içerisinde bulunan tüm yazı, fotoğraf ve video içeriklerin hakları (“REDCET”) aittir. İşbu REDCET’in sahibi olduğu ve hali hazırda bulunan içeriğin ve ileride eklenecek sair içeriklerin tamamını baz almaktadır. REDCET işbu Gizlilik Politikası ile tüm kullanıcı ve ziyaretçilerin REDCET içerisinde toplanan kişisel bilgilerin kullanımı ve ifşası hakkında bilgilendirmektedir.

REDCET, Kullanıcı/Kullanıcılar’ın REDCET içerisinde ki bilgilerin gizlilik prensiplerine ve/veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit edilmesi halinde veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelmesi halinde, yetkili makamlara gerekli bilgileri sağlama hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda REDCET gizlilik prensipleri’nde öngörülen diğer tedbirleri alma hakkına da sahiptir. REDCET kullanıcıların gizliliğine değer vermekte olup, paylaşılan kişisel bilgilerin gizliliği ve bilgilerin güvenliği ile ilgili kullanıcıların kaygılarını saygıyla karşılamaktadır. Bu nedenle “Gizlilik Politikası” kullanıcıların gizliliğini korumak ve bilgi temininde güvenli bir deneyim sağlamak için tasarlamış olup, kullanıcıların onayı olmadan kişisel bilgileri kullanılmayacak, kişisel bilgilerin kullanılmasında, tamamen uluslararası alanda kabul edilen mahremiyet koruma standartlarına uyulacak ve kullanıcıların vermiş olduğu bilgilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak gelişen teknolojiye uygun teknik önlemlerle desteklenecektir.

İşbu Gizlilik Politikası’nda kullanılan “Kişisel Bilgiler” terimi kullanıcıların tanımlayabilecek isim-soyisim, telefon, adres, e-posta adresleri dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla diğer özel ve kişisel bilgilerinide ifade etmektedir. REDCET kullanıcıların kendisine REDCET içerisindeki platformlar üzerinden elektronik ortamdan ilettiği kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacak, üçüncü kişilere açıklamayacak, paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır. Bireysel ve kurumsal kullanıcılar tarafından paylaşılan kişiler bilgilerin hiçbir durumda burada öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacaktır.

Yayınlar göndermek,

Sorularınızı cevaplamak,

Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,

Gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak,

Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,

İşbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak,

Kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak amacıyla

REDCET yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde kendisinde bulunan kişisel bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve REDCET içerisindekinde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, REDCET Üyelik Sistemi, gerektiğinde Kullanıcı/Kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

REDCET Üyelik Sistemi, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla işbu gizlilik politikası ile belirlenen istisnalar dışında gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

REDCET internet sitesinin kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye/Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

REDCET, işbu gizlilik politikası hükümlerini dilediği zaman herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın zaman zaman değiştirebilir veyahut da yenileyebilir. REDCET‘in değişiklik yaptığı gizlilik politikası hükümleri REDCET içerisindeki platformlara ait internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. REDCET yenilenen gizlilik politikası konusunda kullanıcıları uyaramayabilir. Ancak bu durumda gizlilik politikasının söz konusu değişiklikleri yansıtan güncellenmiş hali REDCET’e ait internet sitelerine yüklenecektir.

Kullanıcılar REDCET Üyelik Sistemi’ni kullandığı andan itibaren kendilerinden toplanan tüm bilgilerin belirtilen şekilde ve nedenlerle, işbu Gizlilik Politikası’nda anlatıldığı gibi, REDCET’e ait alanlar da kullanılmasını kabul etmiş olurlar. Yukarıdaki amaç için elde edilen bilgiler, tamamen kullanıcıların özgür iradeleri ile sağlanmaktadır. Kullanıcılar bu kişisel bilgileri REDCET platformu üzerinde verip vermemekte serbesttirler.  REDCET kullanıcıların vereceği destek ile kişisel bilgileri daima güncel ve doğru şekilde tutacaktır. Ancak kişisel bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi veyahut da güncellenmesinin gerektirdiği hallerde kullanıcıların REDCET ile “iletisim@redcet.com” e-mail adresinden irtibata geçmesi ve bildirimde bulunması gerekmektedir.

E-Bülten